توضیح معاون مرکز آمار درباره رشد اقتصادی بخش های مختلف طی 3 ماهه اول امسال

عکس: توضیح معاون مرکز آمار درباره رشد اقتصادی بخش های مختلف طی 3 ماهه اول امسال / اخبار تجاری و اقتصادی

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران گفت: با توجه به رشد قابل توجه بخش نفت درسال قبل و تکمیل نسبی ظرفیت این بخش در سال قبل سبب شد رشد اقتصادی با نفت نسبت به رشد بدون نفت کاهش یابد.

«جواد حسین زاده» روزجمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اینکه چرا رشد اقتصادی سه ماه نخست سال 96 با نفت (6.5درصد)کمتراز رشد اقتصادی بدون نفت(هفت درصد) است، افزود: همچنین با توجه به اینکه رشد بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل از متوسط رشد سایر بخش های اقتصادی کمتر بوده، لذا رشد محصول ناخالص داخلی از رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت کمتر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است نرخ رشد اقتصادی به شکل یکساله از رقم فعلی بیشتر شود،اظهار داشت: ممکن است اما این بستگی به اندازه رشد سایر بخش ها و رشد بخش نفت دارد.

مرکز آمار ایران بتازگی اعلام کرد:رشد اقتصادی سه ماه نخست سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد با نفت و 6.5درصد بدون نفت بوده است.

همچنین در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.1 ، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 4.9 و گروه خدمات 8.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.

رشد اقتصادی سال 95 که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود رشد اقتصادی با نفت11.1 و بدون نفت 6.4 درصد بود.

نتایج رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال 92 که دولت تدبیر و امید مسئولیت اداره امور کشور را بر عهده گرفت، نشان می دهد،رشد بخش های کشاورزی منهای2.1 ،صنعت منهای 5.4 و خدمات منهای 0.6 درصد بود.

همچنین رشد اقتصادی در آن دوره زمانی با احتساب نفت منهای 2 و بدون نفت منهای 1.7 درصد بود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency