عکس: آذربايجان يازدهمين شريك تجاري ايران شد / کشورهای دیگر

آذربايجان يازدهمين شريك تجاري ايران شد

21 سپتامبر 2016, 14:12

رايزن بازرگاني صنعتي و معدني ايران در جمهوري آذربايجان با اشاره به صعود يك پله‌اي حجم تجارت ايران و آذربايجان در يك ماهه اخير گفت: آذربايجان در پنج ماهه نخست سال‌جاري يازدهمين شريك تجاري ايران شد. محمد ابراهيم نقي‌زاده...