عکس: آزال از مسیر هوایی ارمنستان شروع به پرواز کرد

 / اجتماعی

آزال از مسیر هوایی ارمنستان شروع به پرواز کرد

6 اکتبر 2021, 10:42

شرکت هواپیمایی آذربایجان آزال شروع به پرواز از مسیر هوایی ارمنستان کرد. به گزارش ترند به نقل از آزال، شرکت هواپیمایی آذربایجان (آزال) از امروز (شش...