عکس: شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان شد / ازبکستان

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان شد

5 دسامبر 2016, 17:05

شوکت میرضیایف، کفیل ریاست جمهوری ازبکستان که بعد از مرگ اسلام کریم اف سکان اداره کشور را در دست داشت، روز دوشنبه 15 آذرماه برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ترند، در این انتخابات بیش از 88 درصد...