عکس: اتهام جاسوسی نفتی روسیه و چین از ایران
 / ایران

اتهام جاسوسی نفتی روسیه و چین از ایران

22 مه 2014, 11:17

دالغا خاتین اوغلو، مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند یک هفته ای از مطرح شدن اتهام جاسوسی نفتی روسیه از ایران به نفع عراق نمی گذرد که موضوع جاسوسی نفتی چین از ایران برای دولت بغداد در رسانه های ایران منتشر شده...