عکس: بازار گاز عراق برای ایران / ایران

بازار گاز عراق برای ایران

12 ژوئیه 2017, 11:25

2 میلیارد یورو امضا شده و ساخت این نیروگاه نیز آغاز شده است. این شرکت ایرانی، نیروگاه‌های صدر بغداد و نجف را نیز ساخته و تحویل عراق داده است. صادرات برق ایران و تاثیر آن بر فروش گازایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ دو...

عکس: ترکشی در تن زهرا، دشنه ای بر پیکر انسانیت / ارمنستان

ترکشی در تن زهرا، دشنه ای بر پیکر انسانیت

6 ژوئیه 2017, 10:16

فرهاد دانشور شاید مادربزرگ طفل 18 ماهه را در آغوش کشید تا برای اولین بار قصه هزار و یک شب در گوشش نجوا کند اما صد افسوس که گلوله خمپاره مجال نداد. در عجبم از منادیان انسانیت و حقوق بشر که اینچنین منفعلانه به تماشای مرگ...