عکس: مدل مذهبی در آذربایجان باید مطابق با اصول سکولاریزم باشد / آذربایجان

مدل مذهبی در آذربایجان باید مطابق با اصول سکولاریزم باشد

1 آوریل 2015, 15:39

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/ معاون رئیس کمیته امور دینی آذربایجان در گفتگو با خبرگزاری ترند می گوید که آذربایجان یک کشور چند ملیتی می باشد و در...