ایران

عکس: جهانی شدن در عرصه لجستیک: لجستيك شخص ثالث یا 3PL / آذربایجان

جهانی شدن در عرصه لجستیک: لجستيك شخص ثالث یا 3PL

9 اکتبر 2017, 14:49

جهانی شدن یکی از بزرگترین روندهای تجاری است که بر صنعت حمل و نقل و تدارکات اثر می گذارد. شرکت های ترابری برای حفظ رقابت پذیری و ارائه خدمات بهتر و مطابق با نیازهای فردی به مشتریان خود، به بازارهای...

اقتصادی
USD 1,6280 0,00% |
EUR 1,8374 0,00% |
GBP 2,1501 0,00% |
RUB 0,0251 0,00%