نشست سران کشورهای ترک زبان در استانبول آغاز شد

عکس: نشست سران کشورهای ترک زبان در استانبول آغاز شد / ترکیه

به گزارش شبکه تلویزیونی "تی آر تی 1" ترکیه، نشست سران کشورهای ترک زبان در استانبول آغاز شد.

مسئله تاسیس شورای همکاری کشورهای ترک زبان و استقرار دفتر مرکزی آن در استانبول در دستور کار این نشست سران کشورهای ترک زبان در استانبول است.

پیشنهاد تاسیس این شورا برای اولین بار در سال 2006 در نشست آنتالیا از سوی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ارائه شده است. در نشست سال 2009 در نخجوان تفاهمنامه عمومی در مورد تاسیس آن حاصل شده است. این شورا تبدیل به یک مرکز بین المللی جهت توسعه همکاریهای کشورهای منطقه در زمینه های مختلف خواهد شد.

در نشست سران کشورهای ترک زبان در استانبول برخی مسایل منطقه ای و بین المللی دیگر و از جمله تاسیس شورای خبرگان جهت مصلحت و مشورت نیر مذاکره خواهد شد. انتظار میرود که مصطفی اسن رئیس دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری ترکیه بعنوان رئیس این شورا انتخاب خواهد شد

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency