نشست رهبران مجالس کشورهای عضو مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در آستانه برگزار خواهد شد

عکس: نشست رهبران مجالس کشورهای عضو مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در آستانه برگزار خواهد شد / سیاست

قزاقستان، آستانه، 5 اردیبهشت، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: آ. مارات اف/ به گزارش خبرگزاری "ترند" از واحد مطبوعاتی پارلمان قزاقستان، در روزهای 27 الی 28 ماه آوریل نشست رهبران مجالس کشورهای عضو مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در آستانه برگزار خواهد شد.

در نشست رهبران مجالس کشورهای عضو مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در آستانه، ریاست دوره ای بر این مجمع پارلمانی از جمهوری آذربایجان به قزاقستان انتقال خواهد یافت.

رؤسای پارلمان کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان در این نشست سخنرانی کرده و در مورد همکاریهای کشورهای عضو مذاکراتی انجام خواهند داد.

گفتنی است، مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در 21 نوامبر سال 2008 بر اساس تفاهمنامه امضا شده از سوی رؤسای پارلمان کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان در استامبول تأسیس یافته است. در 29 سپتامبر سال 2009 نشست عمومی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در باکو برگزار شده است. در این نشست نظامنامه این مجمع تصویب گشته و در مورد استقرار ساختمان مرکزی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در باکو تصمیم گیری شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency