شرکت هیئت نمایندگی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در نشست مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد

عکس: شرکت هیئت نمایندگی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در نشست مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد / سیاست

آذربایجان، باکو، 15 تیر، خبرگزاری "ترند"/ هیئت نمایندگی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در بیستمین نشست مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد پایتخت صربستان شرکت میکند.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از واحد مطبوعاتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان، برگزاری بیستمین نشست مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد پایتخت صربستان از امروز تا دهم ماه ژوئیه ادامه خواهد یافت. هیئت نمایندگی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در حاشیه این نشست برخی دیدارهای دوگانه نیز خواهند داشت.

دبیر کل مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان و رئیس کمیته امنیتی دفاعی پارلمان قزاقستان جزو این هیئت نمایندگی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان هستند.

مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در 21 نوامبر سال 2008 بر اساس تفاهمنامه امضا شده از سوی رؤسای پارلمان کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان در استامبول تأسیس یافته است. در 29 سپتامبر سال 2009 نشست عمومی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در باکو برگزار شده است. در این نشست نظامنامه این مجمع تصویب گشته و در مورد استقرار ساختمان مرکزی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در باکو تصمیم گیری شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency