ناظران انتخاباتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان بر انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان نظارت خواهند کرد

عکس: ناظران انتخاباتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان بر انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان نظارت خواهند کرد / قزاقستان

آذربایجان، باکو، 9 فروردین، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: م. علی اف/ هیئت ناظران انتخاباتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان مشاهداتی انجام خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از واحد مطبوعاتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان، هیئت ناظران انتخاباتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان بمنظور انجام مشاهدات در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان در روزهای 1 الی 5 ماه آوریل به قزاقستان سفر خواهند کرد.

نمایندگان پارلمانی آذربایجان، قرقیزستان و ترکیه عضو این هیئت ناظران انتخاباتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان خواهند بود. آنها در شهر استانه روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان را مشاهده خواهند کرد.

انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام قزاقستان در روز سوم ماه آویرل برگزار خواهد شد.

هیئت ناظران انتخاباتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در همین چهارچوب در آستانه با کانات صائودابایف وزیر امور خارجه قزاقستان و کوائاندیک تورگانکول اف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان دیدار خواهند کرد.

هیئت ناظران انتخاباتی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در روز 4 ماه آوریل در مورد نتایج مشاهدات خود کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهند کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency