خاورمیانه و ترکیه

عکس: گشایش دفتر یادبود قربانیان زلزله در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان / سیاست

گشایش دفتر یادبود قربانیان زلزله در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان

17 نوامبر 2017, 13:47

به مناسبت وقوع زلزله در شهرهای غربی ایران و کشته وزخمی شدن شمار زیادی از شهروندان ایرانی در این حادثه دلخراش، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان دفتر یادبودی به همین مناسبت در محل سرکنسولگری...