آریل کوئن: گروه "اخوان المسلمین" می توانند از البرادعی استفاده کنند

عکس: آریل کوئن: گروه "اخوان المسلمین" می توانند از البرادعی استفاده کنند / سیاست

روسیه، مسکو، 15 دی، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: اِ. تاری وردی اوا/

آریل کوئن، کارشناس ارشد بنیاد "میراث" در مسایل روسیه، اروآسیا و سیاست بین المللی انرژی و عضو شورای کارشناسان ترند معتقد است، محمد البرادعی- یک مهره سیاسی کاملاً مستقلی نیست، وی دارای زمینه سیاسی و حزب خود نمیباشد.

کوئن در گفتگو با ترند اظهار داشت: "این مهره بین المللی نامی که بهر حال از طرفی باید متکی بر گروه "اخوان المسلمین" باشد و از طرف دیگر- مورد استفاده آنان قرار خواهد گرفت".

گروه "اخوان المسلمین"- بزرگترین سازمان سیاسی اسلامی مصر است که از سال 1954 ممنوع شده است. نمایندگان آن در انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر شرکت میکنند.

یکی از گسترده ترین اعتراضهای ضد دولتی دهه اخیر در مصر برگزار می شود. هزاران نفر در شهرهای مختلف کشور با حضور در خیابانها خواستار استعفای حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر و انحلال پارلمان این کشور هستند. مقامات مصری با ترس از تکرار سناریوی تونس، بوسیله گاز اشک آور معترضین را متفرق ساختند. پس از موج اعتراضهای دو روزه بیش از هزار نفر از معترضان بازداشت شدند. بر اثر ناآرامی ها دست کم 300 نفر کشته و بیش از 4 هزار نفر زخمی شدند.

به گفته کوئن، جهان تجربه مشابه را در ایران پس از سال 1979 وقتی که رهبران لیبرال مانند بازرگان، نخست وزیر و ابوالحسن بنی صدر توسط خمینی بعنوان قوچ برای رسیدن به قدرت و پوششی برای رفع شبهات غرب استفاده شدند و سپس افراطگرایان قدرت را بدست گرفتند و از این مهره ها رهایی یافتند. به عقیده کارشناس سیاسی، با البرادعی نیز ممکن است سناریوی مشابه اتفاق بیفتد.

به گفته کوئن، در مورد حکومت نظامیان در مصر نیز، رژیم فعلی عملاً بر قدرت نظامیان استوار شده که از سال 1952- دوران جمال عبدالناصر موجودیت دارد.

کوئن افزود: "خود مبارک و عمر سلیمان، معاون نخست وزیر نظامی و ژنرال هستند. بنظر من، نظامیان یا در صدد ابقاء حکومت حزب حاکم و یا معامله با رژیم جدید هستند. به گفته این سیاست شناس، تجربه ترکیه- که نظامیان در این کشور در طول 80 سال مقتدر بودند، نشان میدهد که چنین معاملاتی- متناسب با شرایط موجود است و اگر سیاستمداران قدرت خود را تقویت می دهند، بعداً می توانند نظامیان را تابع خود نموده و آنان را تحت کنترل خود قرار دهند".

او تصریح کرد: "در این صورت نظامیان باید با رژیم جدید همکاری کنند، آیا این رژیم اسلامگرایان خود بود یا نه- زمان نشان خواهد داد".

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency