آذربایجان

عکس: سید عباس موسوی: ایران مخالف کریدور زنگزور نیست

 / سیاست

سید عباس موسوی: ایران مخالف کریدور زنگزور نیست

27 اوت 2022, 18:03

سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در جریان سفرش به شوش به پرسش ترند پاسخ داد. وی ادامه داد: به عنوان نمونه می توان راه آهن تازه ساخت را نشان داد، ایران مخالف کریدور زنگزور نیست و...

انرژی
USD 1,6280 0,00% |
EUR 1,8374 0,00% |
GBP 2,1501 0,00% |
RUB 0,0251 0,00%