بانک مرکزی ایران: رشد اقتصادی سال گذشته ۳ درصد بود

عکس: بانک مرکزی ایران: رشد اقتصادی سال گذشته ۳ درصد بود / ایران

بانک مرکزی ایران طی گزارشی که چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه در سایت رسمی خود منتشر کرده است، رشد اقتصادی سال ۹۳ را با احتساب نفت، سه درصد و بدون احتساب نفت ۲.۸ درصد عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۳ و به قیمتهای ثابت به ۲۰۳۱۵۹۶ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۱۹۷۲۸۵۲ میلیارد ریال) گویای افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان ۳ درصد می باشد.

این گزارش خاطرنشان می کند که تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال قبل، معادل ۱.۹ درصد کاهش یافته بود.

آمارهای قبلی بانک مرکزی همچنین رشد اقتصادی سال ۹۱ را منفی ۵.۸ درصد عنوان کرده بود.

صندوق بین المللی پول نیز ۲۶ فروردین ماه، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۴ را ۳ درصد اعلام کرده و پیش بینی کرده بود که این رقم برای سال جاری ۰.۶ درصد باشد.

بانک مرکزی در گزارش خود می گوید که بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده بخش های «صنعت» ۰.۶ درصد، «خدمات موسسات پولی و مالی» ۰.۸ درصد ، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» ۱.۷ درصد و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» ۰.۵ درصد، همچنین بخش های «ساختمان» و «نفت» به ترتیب با سهمی معادل منفی ۱.۵ و منفی ۰.۶ درصد، نقش عمدهای در تحولات تولید ناخالص داخلی و نتیجتاً برآیند نرخ رشد ۰.۶ درصدی (برای سه ماهه چهارم سال گذشته) ایفا نموده اند.

در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ نیز رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۱.۱ درصد بود.

در سال ۱۳۹۳ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت های ثابت ۱۳۸۳) ، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۸ درصد بوده است.

همچنین در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سه ماهه چهارم و همچنین کل سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۷ و ۶.۷ درصد افزایش یافته است. (جزئیات رشد اقتصادی را از این لینک مشاهده کنید).

بر اساس گزارش بانک مرکزی کاهش ارزش افزوده بخش های نفت و ساختمان (به قيمت های ثابت سال۱۳۸۳) در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۳ به ترتيب به ميزان ۵.۲ و ۱۸.۵ درصد، از جمله دلايل قابل توجه درکاهش نرخ رشد اقتصادی فصل مذکور محسوب می شوند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران طی چند سال گذشته به شدت کوچکتر شده است. حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۱ بالای ۵۲۸ میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال ۲۰۱۳ گذشته به ۳۶۷ میلیارد دلار رسید.

ایران بعد از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، سال گذشته توانست که تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency