پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان برای ایجاد گروه کاری سازمان کنفرانس اسلامی جهت کمک به افغانستان

عکس: پیشنهاد رئیس جمهور قزاقستان برای ایجاد گروه کاری سازمان کنفرانس اسلامی جهت کمک به افغانستان / سیاست

قزاقستان، آستانه، 7 تیر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: آ. مارات اف/ به گزارش خبرگزاری "ترند"، "نورسلطان نظربایف"، رئیس جمهور قزاقستان، ایجاد گروه کاری سازمان کنفرانس اسلامی جهت کمک به افغانستان را پیشنهاد کرد.

"نورسلطان نظربایف" در اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در روز سه شنبه گفت: "با وجود فعالیت نماینده ویژه سازمان کنفرانس اسلامی در امور افغانستان، هم اکنون پیشنهاد می کنم که مسئله ایجاد گروه کاری سازمان کنفرانس اسلامی جهت کمک به افغانستان را بررسی کنیم".

در سی و هشتمین اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی نام این سازمان به "سازمان همکاری های اسلامی" تغییر یافت.

"نورسلطان نظربایف" در باره مبارزه با قاچاق موادمخدر اظهار داشت: "باید گفت که سازمان کنفرانس اسلامی از تمامی امکانات خود برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر استفاده نمی کند. در طول 10 سال اخیر حجم تولید هروئین در افغانستان به 10 برابر افزایش یافت".

سازمان کنفرانس اسلامی بزرگترین سازمان بین المللی کشورهای اسلامی است. این سازمان در سال 1969 با تصمیم رؤسای کشورهای اسلامی در نشست "رباط" بمنظور گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی و همبستگی کشوهای اسلامی در قبال مسایل مربوط به جهان اسلام تاسیس یافته است. هم اکنون 57 کشور جهان که اهالی آنها بطور کلی 1.2 میلیارد نفر تشکیل میدهند، عضو این سازمان هستند. برخی از کشورها و سازمانهای دیگر عضو ناظر در سازمان کنفرانس اسلامی میباشند. جمهوری آذربایجان از سال 1992 عضو این سازمان است .

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency