عکسهای آژانس تصویری اروپا از باکو (تصویر)

عکس: عکسهای آژانس تصویری اروپا از باکو (تصویر) / آذربایجان

آژانس تصویری اروپا در سایت رسمی خود عکسهایی از آمادگی در باکو برای میزبانی اولین دور بازیهای اروپایی منتشر کرده است.

در مسابقات اروپا 2015، تعداد 6000 ورزشکار از 49 کشور در 20 رشته ورزشی که 16 نوع آن از ورزشهای المپیکی است، شرکت خواهند کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

تصاویر مرتبط: