تصاویری از چهارهمین روز رقابتهای بازیهای اروپایی در باکو

عکس: تصاویری از چهارهمین روز رقابتهای بازیهای اروپایی در باکو / آذربایجان

تصاویری از چهارهمین روز رقابتهای بازیهای اروپایی در باکو.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

تصاویر مرتبط: