کوه بوزدوخ و ارتفاعات اطراف آن تحت نظارت ارتش آذربایجان

عکس: کوه بوزدوخ و ارتفاعات اطراف آن تحت نظارت ارتش آذربایجان  / سیاست

کوه بوزدوخ و ارتفاعات اطراف آن تحت نظارت ارتش آذربایجان درآمده است.

در این مورد از وزارت دفاع آذربایجان به خبرگزار ترند اطلاعی داده شده است.

پرچم ملی جمهوری آذربایجان در کوه بوزدوخ که تحت کنترل ارتش آذربایجان بود برافراشته شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency