سفیر: پروژه راه آهن «قزاقستان-ترکمنستان-ایران» نه تنها برای سه کشور شریک در پروژه، بلکه برای کشورهای کل منطقه دارای سود اقتصادی خواهد بود

عکس: سفیر: پروژه راه آهن «قزاقستان-ترکمنستان-ایران» نه تنها برای سه کشور شریک در پروژه، بلکه برای کشورهای کل منطقه دارای سود اقتصادی خواهد بود / ایران

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 21 بهمن ، خبرنگار ت. جعفراف /
قربان صیفی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قزاقستان در مصاحبه با خبرگزاری ترند گفت: پروژه راه آهن "قزاقستان -ترکنمنستان-ایران" نه تنها برای سه کشور شریک در این پروژه، بلکه برای کل منطقه آسیای مرکزی سود اقتصادی خواهد داشت.
دیپلمات افزود: . با اتمام این پروژه قزاقستان و ترکمنستان به ابهای خلیج فارس هم نزدیک می شود و هم خیلی از نظر هزینه ها هزینه هایشان کم می شود. به اضافه قزاقستان و ترکمنستان بعد از اینکه این خط آهن وصل شد به ترکیه و کشورهای اروپایی خیلی نزدیک می شوند. فکر می کنم حدود 500 کیلومتر از نظر ریلی راه با این کشورها نزدیک می شود. بعد از پایان این پروژه حتما حجم مراودات و تبادل کالا و تجارت افزایش پیدا خواهد کرد. لذا این برای این سه کشور مهم است و هم برای کل منطقه مهم است.
به گفته سفیر، ایران ساخت بخش راه آهن خود را به اتمام رسانده و افتتاحیه رسمی آن را برگزار کرده است.
صیفی اعلام کرد: قزاقستان هم ساخت بخش راه آهن خود را به پایان رسانده است و حالا فقط ترکمنستان مانده است که فعلا بخشی را که تا مرز قزاقستان منتهی می شود را به پایان رسانده، در حالی که بخش دوم راه آهن ترکمنی تا شهر اینجه بورون ایران هنوز در حال ساخت است. در حال حاضر ما منتظر ساخت بخش ترکمنی راهآهن هستیم تا کل مسیر از قزاقستان تا ایران از طریق ترکمنستان افتتاح شود و مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته دیپلمات، مشکل پهنای بوژی هم، از آنجایی که پهنای آن در قزاقستان و ایران متفاوت از یکدیگر است، حل شده است.
وی اظهار داشت: نه بارها تخلیه وبارگیری نمی شود. یک تجهیزاتی در مرز ایران گذاشته شده و الان در مرز سرخس چنین تجهیزاتی هست به واسطه ان بوژی ها را عوض می کنند. یعنی یک سری جرثقیلهای بزرگی است که شاید هر دقیقه ای می تواند بوژی ها را عوض کند با سرعت بیشتری کار انجام می دهد. الان مرز سرخس ایران با ترکمنستان هم مرز است و مراوده تجاری داریم.
راه آهن قزاقستان - ترکمنستان - ایران بخشی از کریدور بینالمللی حمل و نقلی شمال - جنوب، این راه آهن در حال ساخت در آسیای مرکزی متصل کننده قزاقستان، ترکمنستان و ایران است
پیش بینی می شود که راه آهن مسیرهای اضافه متصل کننده قزاقستان، نواحی مرکزی روسیه با ترکمنستان، ایران، کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و جنوب-شرقی را ایجاد می کند و امکان افزایش تبادل ترانزیتی باری و مسافربری، کاهش هزینه برای حمل و نقل، صرفهجویی زمان مسافرت را فراهم می کند و موجب رشد اقتصادی در مناطقی می گردد که از راهآهن از طریق آنها از طریق تردد بیشتر شده حمل و نقلی و تامین قابل دسترس بودن نواحی روستایی، عبور می کند.
در سال 2007 بین قزاقستان، ترکمنستان و ایران موافقتنامه سه جانبه درباره ساخت خط راهآهن ژانااوزن- قزیلکایا-برکت -اترک-گرگان با اتصال آتی آن به شبکه راه­آهنهای روسیه امضاء شد که مسیر را به اندازه 600 کیلومتر کاهش می دهد. در سال 2009 اقدام به ساخت آن کردند.
در ماه نوامبر سال 2011 ساخت بخش قزاقی به پایان رسید.
در تاریخ 12 می سال 2013 با شرکت قربانگولی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان بخش جدید راه آهن ترکمنستان-قزاقستان افتتاح شد. کریدور بینالمللی بین ایستگاههای بولاشاک (قزاقستان)، سرخیتیاک (ترکمنستان) رد می شود. در بخش قزاقی همچنین ایستگاههای: باستائو، آقبوبک، بوپای، تایگیر، کورماش، بستورتکول افتتاح شد.
در ماه ژوئن عبدالل... گل رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که ترکیه آماده اتصال به کریدور حمل و نقلی ایران-ترکمنستان-قزاقستان است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency