ترکمنستان و ایران در مورد تقسيم مساوی آب رود مرزی "تجن-هریرود" به توافق رسیدند

عکس: ترکمنستان و ایران در مورد تقسيم مساوی آب رود مرزی "تجن-هریرود" به توافق رسیدند / ترکمنستان

آذربایجان، باکو، 16 تیر، خبرگزاری "ترند"/ به گزارش خبرگزاری "ایتار تاس" به نقل از سرویس مطبوعاتی دولت ترکمنستان، ترکمنستان و ایران در مورد تقسيم مساوی آب رود مرزی "تجن-هریرود" توسط شبکه توزیع آب "شیردپه" به توافق رسیدند. احداث شبکه توزیع آب "شیردپه" در سال 2004 در 25 کیلومتری سد آبی "دوست لوگ" به پایان رسیده است.

شبکه توزیع آب "شیردپه" شامل سد آبی با طول 100 متر بوده که واقع در ارتفاع 2.8 متری است. توسط این شبکه، آب همزمان به ایران و ترکمنستان (30 متر معکب در ثانیه) انتقال می شود.

کشورهای همسایه در مورد تقسيم مساوی آب رود مرزی "تجن-هریرود" در اواسط دهه سال 1990 به توافق رسیدند.

در آن زمان طرفین توافقنامه در زمينه استفاده مشترک از مخزن آب موسوم به "دوست لوگ" به توافق رسیدند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency