راه اندازی طرح توسعه میدان مشترک گازی ایران- ترکمنستان

عکس: راه اندازی طرح توسعه میدان مشترک گازی ایران- ترکمنستان / ایران

آذربایجان، باکو، 21 خرداد، خبرگزاری" ترند" /

یک مقام مسئول در شرکت کلی گاز ایران اعلام کرد: طرح افزایش برداشت از میدان مشترک گازی ایران و ترکمنستان تکمیل و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حسنی با اشاره به راه اندازی طرح افزایش برداشت از مخزن مشترک گازی گنبدلی در شمالشرق کشور، گفت: پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد( خانگیران) به منظور صیانت از مخزن مشترک گاز شیرین گنبدلی طرح افزایش برداشت این مخزن را اجرایی کرده است.

مدیرعامل پالایشگاه گاز هاشمی نژاد با اعلام اینکه این مخزن مشترک با ترکمنستان به دلیل افت فشار عملا از مدار خارج شده بود، تصریح کرد: با اجرای این پروژه، هم اکنون گاز سوخت تاسیسات عملیاتی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد از این مخزن مشترک تامین می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه مخزن مشترک گنبدلی از ظرفیت تولید روزانه 700 هزار متر مکعب گاز شیرین برخوردار است، اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح مشترک، گاز تولیدی پس از انتقال به پالایشگاه هاشمی نژاد و نم زدایی در شبکه گاز سوخت این واحد پالایشگاهی و به ویژه در کوره ها و بویلرها مورد استفاده قرار می گیرد.

میدان گازی گنبدلی با ترکمنستان مشترک است که در فاصله 25 کیلومتری جنوب غربی سرخس و در نزدیکی مرز ترکمنستــان قرار گرفته است.

نخستین چاه اکتشافی این مخزن مشترک گازی در سـال 1348 شمسی حفر شد که منجر به کشف ذخایر گاز طبیعی نشد و در نهایت با انجام حفاری مجدد در سال 1360 شمسی کشف ذخایر گازی در این مخزن مشترک نهایی شد. در نهایت بهره برداری از این مخزن مشترک گاز ایران - ترکمنستان در سال 1365 شمسی آغاز شد.

در حال حاضر از مجموع 9 چاه حفاری شـده در این مخزن گازی از سه حلقه چاه در بهترین شرایط روزانه امکان تولید 1.1 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وجود دارد.

از سوی دیگر به دلیل آنکه ذخیره گاز قابل استحصـــال مخزن گنبدلی 7.8 میلیـارد متـر مکعـب برآورد می شود تا پایان سال 1384 نزدیک به 91 درصــد آن تولیــد شـده و در نتیجه مخـــزن دچـــار افت فشــــاری در حد 230 اتمسفر نسبت به فشار اولیــه شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency