رئیس کمیته امور دینی آذربایجان: نمایندگیهای اداره مسلمانان قفقاز در چند کشور خارجی تأسیس خواهد شد

عکس: رئیس کمیته امور دینی آذربایجان: نمایندگیهای اداره مسلمانان قفقاز در چند کشور خارجی تأسیس خواهد شد / اجتماعی

آذربایجان، باکو، 15 تیر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ت. حاجی یف/ به گزارش خبرگزاری "ترند"، هدایت اروج اف رئیس کمیته امور دینی آذربایجان در دیدار با نمایندگان جوامع آذربایجانیان خارج از کشور گفت: نمایندگیهای اداره مسلمانان قفقاز در چند کشور خارجی تأسیس خواهد شد.

به گفته وی، در یکی از فرمانهای رئیس جمهور آذربایجان تأسیس نمایندگیهای اداره مسلمانان قفقاز در کشورهای خارجی پیشنهاد شده است.

وی افزود: حکومت آذربایجان تأسیس نمایندگیهای اداره مسلمانان قفقاز در کشورهای خارجی را تأمین مالی خواهد کرد. این بخشی از توجه و عنایت دولت آذربایجان به آذربایجانیان مقیم خارج از کشور است.

"المیرا سلیمان اوا" رئیس سازمان مدافع حقوق بشر آذربایجان نیز در این دیدار در مورد برنامه های دولت آذربایجان در زمینه حفظ حقوق بشر گزارشی ارائه کرده است.

"المیرا سلیمان اوا" تأکید کرد که آذربایجانیان مقیم خارج از کشور باید با حقوق خود آشنایی کامل داشته و از آن دفاع کنند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency