اعتراض اداره مسلمانان قفقاز به پخش چند جدول مختلف اوقات شرعی ماه مبارک رمضان در باکو

عکس: اعتراض اداره مسلمانان قفقاز به پخش چند جدول مختلف اوقات شرعی ماه مبارک رمضان در باکو / اجتماعی

آذربایجان، باکو، 10 مرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ض. احمد اوا/ انواع مختلف جدول اوقات شرعی باکو در ماه مبارک رمضان مغایر با جدول تهیه شده از سوی اداره مسلمانان قفقاز در باکو پخش میشود.

تفاوت اوقات شرعی باکو در این جدولها بین 15 الی 30 دقیقه است. اداره مسلمانان قفقاز ساعت 05:16 را در اول ماه مبارک رمضان در باکو زمان اذان صبح اعلام کرده است. لاکن در یکی از این جدولها ساعت 05:02 در دیگری هم ساعت 04:49 بعنوان زمان اذان صبح در باکو اعلام شده است.

رحیمه داداش اوا رئیس واحد مطبوعاتی اداره مسلمانان قفقاز در این مورد به خبرگزاری "ترند" گفت: پخش این جدولها باعث ایجاد اختلاف بین روزه داران در کشور میشود. اداره مسلمانان قفقاز جدول اوقات شرعی را بر اساس محاسبات علمی متخصصین رصدخانه "شاماخی" تهیه کرده است. لاکن نحوه تهیه سایر جدولهای اوقات شرعی معلوم نیست.

به گفته وی، اداره مسلمانان قفقاز برای جلوگیری از پخش زودهنگام اذان در کشور همه اقدامات ضروری را انجام خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد که اداره مسلمانان قفقاز جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان را بر اساس محاسبات علمی متخصصین تهیه کرده و دینداران و روزه داران باید به آن عمل کنند.

امروز اول ماه مبارک رمضان در جمهوری آذربایجان است. اداره مسلمانان قفقاز شبهای 19، 21، 23 و 27 ماه اوت را بعنوان لیالی قدر اعلام کرده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency