اداره مسلمانان قفقاز : مخالف مداخله نظامی در سوریه هستیم

عکس:  اداره مسلمانان قفقاز :  مخالف مداخله نظامی در سوریه هستیم / سیاست

آذربایجان، باکو، 12 شهریور ، خبرگزاری " ترند" خبرنگار. ا. عزت /

اداره مسلمانان قفقاز جمهوری آذربایجان طی بیانیه ای اعلام کرد: اخبار مربوط به حمله احتمالی آمریکا به اراضی سوریه موجب نگرانی و ناراحتی جامعه جهانی و همچنین اداره مسلمانان قفقاز جمهوری آذربایجان می باشد. ادامه این روند می تواند تاثیر منفی بر سرنوشت بشریت داشته باشد.
در بیانات اداره مسلمانان قفقاز آمده است : " در خاک سوریه، در طول تاریخ نمایندگان ادیان مختلف همزیستی مسالمت آمیزی باهم داشتند و این سرزمین میراث فرهنگی غنی را در خود جای داده است. از تخریب امکان مقدس از جمله اماکن متبرکه اسلامی و همچنین کشتار مردم بسیار ناراحتیم.

این بیانیه می گوید که به طور جدی خواهان شناسایی عاملان این جنایات و مجازات انها در دادگاههای بین المللی هستیم. ما نمی توانیم رضایت بدهیم که به بهانه مجازات عاملین جنایت بشری مردم بیگناه به خاک و خون کشیده شود و کشته شود. "همان طور که امکان برقراری دموکراسی با سرنیزه برای هیچ دولتی میسر نیست، با تجاوز و مداخله نظامی هم نمی شود مردم کشوری را خوشحال و خوشبخت کرد".

اداره مسلمانان قفقاز جمهوری آذربایجان می گوید که نتیجه این مداخله جز درد و رنج نیست، همانگونه که جامعه جهانی شاهد این درد و رنج در افغانستان و عراق است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency