وزرای خارجه کشورهای مشترک المنافع در کیف گردهم می آیند

عکس: وزرای خارجه کشورهای مشترک المنافع در کیف گردهم می آیند / سیاست

آذربایجان، باکو، 06 بهمن/ "ترند"، خبرنگار: س. آقایوا/

وزرای امور خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع در ماه آوریل امسال در کیف گردهم خواهند آمد.

به گزارش روز چهارشنبه ترند از کمیته اجرایی کشورهای همسود، اجلاس بعدی شورای وزرای جامعه کشورهای مشترک المنافع برای روز 8 آوریل منظور شده است.

دستور کار اجلاس روز 28 ژانویه در کیف در جلسه شورای نمایندگان دائم کشورهای مشترک المنافع در ارگانهای اساسنامه و غیره این جامعه مذاکره خواهد شد.

سرگی لبداف، دبیر اجرایی جامعه که ریاست کمیته اجرایی را بر عهده دارد، در اجلاس شرکت خواهد کرد.

اولین اجلاس شورای در سال جاری به ریاست کوزی دولت کوئیمدودوف، نماینده دائم تاجیکستان در در ارگانهای اساسنامه و غیره این جامعه برگزار خواهد شد.

نمایندگان دائم کشورهای همسود در این اجلاس همچنین برنامه فعالیت سال 2011 را مورد بررسی قرار خواهند داد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency