تمرینات مشترک نیروهای ضد حملات هوایی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و کشورهای مشترک المنافع در روسیه در سال 2011 برگزار می شود

Access to paid information is limited

News on the website Trend.az marked as , is available ONLY to subscribers of TREND International News Agency.

SMS-services are being provided by SmsCoin | Report a problem