سران کشورهای همسود سند همکاریهای نظامی را تصویب می کنند

به نوشته خبرگزاری "ریا نووستی"، ژنرال نیکولای ماکاروف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه روز جمعه در اجلاس کمیته رؤسای ستادهای کشورهای مشترک المنافع در مسکو گفت، سند همکاریهای نظامی کشورهای مستقل مشترک المنافع تا سال 2015 در اجلاس آتی سران کشورهای همسود تصویب خواهد شد.

ماکاروف افزود: "این سند مهم دیدگاههای مشترک کشورهای همسود در مورد توسعه نیروهای مسلح و همکاریها را معین و اولویتها را تعیین خواهد نمود".

به گفته وی، اهمیت این سند همچنین به لحاظ این مشخص می شود که همزمان با منافع مشترک، بایستی منافع هر کشوری را بطور مجزا ملاحظه نماید.

وی افزود، سند مزبور متمرکز بر تقویت همکاریهای نظامی کشورهای همسود در سطح جدید شده است. رئیس ستاد کل یادآور شد: "ما باید نیروهای مسلح کشورهای همسود را با تهدیدات روز منطبق سازیم".

او اظهار داشت که در جلسه روز جمعه هفته آینده کمیته رؤسای ستادهای کل باید برنامه فعالیت چشم انداز را تعیین کند و در این مسئله کمیته نقش کلیدی را ایفا می کند.

به گفته وی، موضوعات اصلی دستور کار آینده تشکیل و تکمیل سیستم های ارتباط و اتومات، سیستم واحد کنترل و برآورد وضعیت تشعشع، شیمیایی و بیولوژیکی، بهبود سیستم واحد شناسایی رادار دولتی "پارول"، تأمین مهندسی عملکرد نیروهای مسلح کشورهای همسود، استانداردسازی و همگون سازی ابزار اطلاعات توپوگئودزیک میباشند.

ماکاروف اظهار داشت: "تصمیمات اتخاذ شده در جلسه برای تکمیل سیستم همکاریهای نظامی چندجانبه در چارچوب کشورهای همسود ارسال و موجب توسعه مشارکت متقابلاً مفید... در حوزه نظامی و بر پایه ملاحظه منافع، مشترک، منطقه ای و ملی خواهد شد".

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency