ترکمنستان نیز در آینده نزیدک به عضویت مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان خواهد پیوست

عکس: ترکمنستان نیز در آینده نزیدک به عضویت مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان خواهد پیوست / سیاست

آذربایجان، باکو، 30 شهریور، خبرگزاری "ترند"/ سعادت الدین کالکان دبیر مجلس کبیر ترکیه امروز در باکو بیان کرد: انتظار میرود که ترکمنستان نیز در آینده نزیدک به عضویت مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان خواهد پیوست.

وی تصریح کرد: اعضای مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان موافق عضویت ترکمنستان در این مجمع هستند. بزودی ترکمنستان عضو مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان خواهد شد.

وی افزود: ازبکستان همچنان عضو ناظر مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان هست. درهای مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان به روی این کشور نیز باز است.

مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در 21 نوامبر سال 2008 بر اساس تفاهمنامه امضا شده از سوی رؤسای پارلمان کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان در استامبول تاسیس یافته است.

در 29 سپتامبر سال 2009 نشست عمومی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در باکو برگزار شده است. در این نشست نظامنامه این مجمع تصویب گشته و در مورد استقرار ساختمان مرکزی مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان در باکو تصمیم گرفته شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency