سفر هیئت نمایندگی وزارت ارتباطات اسرائیل به جمهوری آذربایجان

عکس: سفر هیئت نمایندگی وزارت ارتباطات اسرائیل به جمهوری آذربایجان / ارتباطات تلفنی

آذربایجان، باکو، 26 اردیبهشت، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ح. ولی یف/ به گزارش خبرگزاری "ترند" از وزارت ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان، هیئت نمایندگی وزارت ارتباطات اسرائیل با سرپرستی "ائدن بار تلین" معاون وزیر ارتباطات اسرائیل با دعوت وزارت ارتباطات آذربایجان به باکو سفر کرده است.

هم اکنون مذاکرات هیئت نمایندگی وزارت ارتباطات اسرائیل با التماس محمداف معاون وزیر ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان در حال انجام است.

در این دیدار طرفین در مورد همکاریهای دوجانبه آذربایجان و اسرائیل در بخش فن آوریهای اطلاعاتی و چشم اندازهای توسعه آن تبادل نظر میکنند.

این مذاکرات با حضور نمایندگان حدود 20 شرکت بخش فن آوریهای اطلاعاتی و تجاری برگزار میشود.

سفر هیئت نمایندگی وزارت ارتباطات اسرائیل به آذربایجان به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency