کاهش صادرات و واردات ایران در پنج ماهه نخست سال جاری شمسی

عکس: کاهش صادرات و واردات ایران در پنج ماهه نخست سال جاری شمسی / اخبار تجاری و اقتصادی

آذربایجان، باکو، 5 شهریور ، خبرگزاری " ترند" /

تازه|ترين گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد، در پنج ماهه نخست امسال صادرات غيرنفتي به 15ميليارد و 192ميليون دلار و واردات این کشور به 16ميليارد و 307 ميليون دلار رسيده است.

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، در پنج ماهه نخست سال جاري صادرات غير نفتي ايران در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 7.99 درصد و واردات این کشور در همين مدت 26.36 درصد كاهش داشته است.

در اين مدت 35 ميليون و 10هزار تن انواع كالا با احتساب ميعانات گازي و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمداني صادر و 11 ميليون و 190هزار تن انواع كالا وارد كشور شده است.

صادرات

اين گزارش مي افزايد: عمده كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل سنگ آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن به ارزش 552 ميليون دلار، متانول به ارزش 500 ميليون دلار و و قير نفت به ارزش 457 ميليون دلار بوده است.
اين گزارش در خصوص تركيب كالاهاي صادراتي به تفكيك ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي و ساير كالاها مي افزايد: در پنج ماهه نخست سال جاري از مجموع صادرات غيرنفتي، 3 ميليارد و 105ميليون دلار به ميعانات گازي، 3ميليارد و 914 ميليون دلار به محصولات پتروشيمي و 8ميليارد و 173ميليون دلار به ساير كالاها اختصاص داشته است.
همچنين بررسي تركيب كالاهاي صادراتي نشان مي دهد، ميزان صادرات ميعانات گازي در اين مدت 14.3 درصد، صادرات محصولات پتروشيمي 14.4 درصد و صادرات ساير كالاها 1.7 درصد كاهش يافته است.
بنابراين گزارش در بين كالاهاي صادراتي، صادرات سنگ آهن، متانول، قير نفت و سيمان پورتلند به ترتيب با 95 درصد، 34درصد، 7.9 درصد و 15 درصد افزايش همراه بوده است.
اين گزارش مي افزايد: بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي به كشورهاي چين به ارزش2 ميليارد و 540 ميليون دلار، عراق به ارزش 2 ميليارد و 365 ميليون دلار، امارات متحده عربي يك ميليارد و 436ميليون دلار، افغانستان يك ميليارد و 188 ميليون دلارو هند به ارزش 915 ميليون دلار بوده است.

واردات

در پنج ماهه نخست سال جاري همچنين 11ميليون و 190هزار تن كالا به ارزش 16ميليارد و 307ميليون دلار وارد ایران شده است كه اين ميزان به لحاظ ارزش 26.36 درصد و از حيث وزن 27.89 درصد كاهش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش عمده كالاهاي وارداتي شامل برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده به ارزش يك ميليارد و 92ميليون دلار، كنجاله و ساير آخال هاي جامد به ارزش 705 ميليون دلار، دانه ذرت دامي به ارزش 496 ميليون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 415 ميليون دلار و شمش از آهن و فولاد غيرممزوج به ارزش 280 ميليون دلار بوده است.
اين گزارش مي افزايد: 5 كشور عمده صادركننده كالا به ايران در اين مدت به ترتيب شامل كشورهاي امارات متحده عربي، چين، هند، جمهوري كره و تركيه بوده است.
بر اساس اين گزارش در اين مدت 3ميليارد و 214 ميليون دلار انواع كالا از امارات متحده عربي، 3ميليارد و 2ميليون دلار از چين، يك ميليارد و 614 ميليون دلار از هند، يك ميليارد و 484 ميليون دلار از جمهوري كره و يك ميليارد و 388 ميليون دلار از تركيه وارد كشور شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency