نرخ تورم خردادماه به 35.9 درصد رسید

عکس: نرخ تورم خردادماه به 35.9 درصد رسید / ایران

بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه سال جاری را اعلام کرد.

بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خردادماه 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته را معادل 35.9 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1392 به عدد 169.3 رسید. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1391 معادل 35.9 درصد است.

بر پایه این گزارش، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 92 را معادل 32.2 درصد اعلام کرده بود. این بانک نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1391 را نیز معادل 34 درصد اعلام کرد.

با این حال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 92 را 31 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه (ماهیانه) را 38.2 درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهی به خردادماه امسال را هم 32.6 درصد اعلام کرد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را 41.2 درصد برآورد کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency