نرخ تورم اسفند ماه 1390معادل 21.5 درصد اعلام شد

اداره آمار بانك مركزی| ایران اعلام كرد: نرخ تورم در سال 1390معادل 5/21 درصد بود.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از روابط عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران؛شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه 1390 به عدد 309.3 رسید که نسبت به مـــــــاه قبل 3.4 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 21.8 درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم در سال 1390 نسبت به سال 1389 (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389) معادل 21.5 درصد می|باشد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency