بردی محمد اف برای 7 سال آینده دوباره رئیس جمهور ترکمنستان شد

عکس: بردی محمد اف برای 7 سال آینده دوباره رئیس جمهور ترکمنستان شد / ترکمنستان

قربانقلی بردی محمداف که از سال 2007 بعنوان رئیس جمهوری ترکمنستان زمام امور را در دست دارد، دوباره به مدت هفت سال در این پست باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری ترند، گزارشهای رسمی حاکی است که در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان که 24 بهمن ماه برگزار شد، وی 97.69 درصد آرا را تصاحب کرده است.

آخرین بار انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 برگزار شده بود.

سال گذشته قانونی در این کشور قبول شد که دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency