"ولادیمر یسی یف" تحلیلگرروسی: موضع قاطعانه آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به ایران، تنها پس از انتخاب رئیس جدید آژانس امکانپذیر است

عکس: "ولادیمر یسی یف" تحلیلگرروسی: موضع قاطعانه آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به ایران، تنها پس از انتخاب رئیس جدید آژانس امکانپذیر است / سیاست

آذربایجان، باکو، 25 آبان/ "ترند نیوز"، خبرنگار: ا. استاپنکو/

بنظر "ولادیمر یسی یف"  تحلیلگر روسی در امور ایران، گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با ایران، همانند گزارش های قبلی خواهد بود. موضع قاطعانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با ایران تنها پس از انتخاب "یوکی یا آمون" نماینده ژاپنی دبیر کل جدید آژانس در ماه دسامبر، امکان پذیر است.   

یسی یف در مصاحبه تلفنی با خبر گزاری "ترند نیوز" گفت: موضع قاطعانه تر نسبت به ایران از سوی آژانس بین المللی اتمی را میتوان پس از آغاز فعالیت "یوکی یا آمون" در پست رئیس کل آژانس، انتظار داشت. "آمون" نه عرب است و نه مسلمان و به این دلیل مسائل ایدئولوژیک و مذهبی برای وی اهمیت زیادی ندارد.

"یوکی یا آمون" از یکم ماه دسامبر در پست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، فعالیت خواهد کرد.  محمد البرادعی که رئیس کنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی است، در  12 سال اخیر بر آژانس رهبری کرده است.

گزارش دیگری از نتایج تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران از سوی البرادعی رئیس کنونی این آژانس ارائه خواهد شد. ارائه این گزارش برای هفته آینده در نظر گرفته شده است.


بنظر یسی یف همکار ارشد مرکز امنیت بین المللی دانشگاه اقتصاد جهانی و بین المللی، هیچ تغییر عمده ای در این گزارش نخواهد بود. این گزارش همانند گزارش های قبلی البرادی خواهد بود و گزارش وی دوباره معنای یکطرفه ای نخواهد داشت.

البرادی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی سندی بر ماهیت نظامی داشتن برنامه هسته ای ایران ندارد. لیکن در مورد  چند مسئله دیگرهنوز سوال هایی باقی مانده است. البرادعی از کشور ها خواستار اعمال حداکثر صبر و یا عدم انجام  اقدام برای منزوی کردن ایران، با چشم پوشی از شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است و همچنین خواستار ادامه مذاکرات دیپلماتیک برای حل این مشکل شده است.

به نظر یسی یف، در گزارش جدید  اطلاعاتی در مورد دومین مرکز هسته ای که در قم واقع است (واقع در 10 کیلومتری جنوب تهران)، خواهد بود. ایران در 21 سپتامبر قبل از نشست با کشورهای میانجیگر بین المللی بر امور برنامه هسته ای ایران، (روسیه، آمریکا، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان) در مورد ساخت این مرکز به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده بود. در نتیجه مذاکرات انجام گرفته شده در یکم اکتبردر ژنو، البرادعی به تهران سفر کرده و برای نظارت بر تاسیسات اتمی جدید به توافق رسانید.  

اغلب کشورها از ساخت مرکز جدید هسته ای ایران نگران شده اند. بخصوص آمریکا در مورد صلح آمیز بودن این مرکز واقع در قم تردید کرد.

نماینده بلند پایه آمریکا گفت که آمریکا چند سال ساخت و ساز دومین نیروگاه غنی سازی اورانیوم را در ایران را مخفیانه زیرنظر داشته و به این نتیجه رسید که ظرفیت آن برای تولید سوخت نیروگاه هسته ای کافی نیست. اما به گزارش آمریکا، نیروگاه قادر است تا سه هزار سانتریفیوژها استقرار کند. در این نیروگاه برای ساختن یک بمب هسته ای در یک سال، به میزان کافی اورانیوم غنی سازی میشود.

یسی یف بر این اعتقاد است که ایران با عمل نکردن به موافقتنامه با تحریم ها روبرو خواهد شد. مسئله این است که این تحریم ها توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد کی انجام خواهد گرفت. 

وی افزود: " مدتی که به ایران برای پاسخ قطعی به پیشنهاد در مورد اورانیوم با غلظت پایین در مذاکرات یکم ماه دسامبر داده شده بود، پایان یافته است. حالا ایران به این پیشنهاد پاسخ نداده است".

آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدار 21 اکتبر در وین با حضور نمایندگان ایران، فرانسه، روسیه و آمریکا بسته ای پیشنهادی درباره عرضه سوخت هسته ای به رآکتور تحقیقاتی تهران تدوین کرد.

طبق این طرح، ایران 1200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت کم را به روسیه می فرستد که آن را تا  19.75 در صد غنی خواهد کرد و به فرانسه می دهد. فرانسویان از آن میله های سوخت می سازند که می تواند برای تولید برق و پژوهش های علمی استفاده شود، اما نه در اهداف نظامی و آن را به ایران باز می گردانند.

وی افزود: "ممکن است تحریم ها علیه ایران از سال آینده انجام بگیرد. به نظر من، ایران با پیشنهاد  اورانیوم با غلظت پایین موافق نخواهد بود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency