پروژه كريدور شمال-جنوب طبق برنامه پيش ميرود

عکس: پروژه كريدور شمال-جنوب طبق برنامه پيش ميرود / اخبار تجاری و اقتصادی


عباس نظري مدیرکل دفتر امور بین الملل راه آهن ایران در گفتگوي اختصاصي با ترند با اعلام اين خبر گفت: امور مربوط به انجام پروژه كريدور شمال به جنوب طبق برنامه پيش ميرود و در انجام اين پروژه هيچ تغييري صورت نگرفته است.
وي تصريح كرد:
در شرايط كنوني ايران نه تنها مشكلي در انجام اين پروژه ندارد بلكه در برخي از حوزه ها كريدور شمال به جنوب جلوتر از برنامه زمانبندي حركت ميكند.


مدیرکل دفتر امور بین الملل راه آهن ایران در ادامه افزود :
ما پيش از اين نيز تحريم بوده ايم و تجربه قرار گرفتن تحت تحريم ها را داريم، در كل اگر هم در آينده اتفاق خاصي شكل بگيرد در زمان خودش بررسي ميكنيم، اما نكته مهم اين است كه اين پروژه طبق برنامه ريزي پيش ميرود و مشكلي در انجام امور مربوط به آن نخواهد بود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency