بان کی مون: اوضاع در خاورمیانه و آفریقای شمالی طالب اصلاحات و نه تعقیب است

عکس: بان کی مون: اوضاع در خاورمیانه و آفریقای شمالی طالب اصلاحات و نه تعقیب است / کشورهای دیگر

به گزارش مرکز اخبار سازمان ملل، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل از بابت گزارشات واصله از بحرین ابراز نگرانی کرد. وی گفت که در این کشور همانند هر کشور دیگر نباید علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و خبرنگاران توسل به زور شود.

بان کی مون افزود: "باید به این گونه اقدامات پایان داد. مقصران بایستی کلب شوند".

دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت، طی روزهای اخیر در آفریقای شمالی و خاورمیانه حوادث فوق العاده رخ می دهد. وی متذکر شد که مردم کل منطقه برای احقاق حقوق خویش به مبارزه برخواستند. نمایندگان جامعه مدنی و جوانان این جنبش را مدیریت می کردند.

بان کی مون یادآور شد: "هر کشوری منحصر به فرد است. ولی همه دولت های منطقه دارای معضل مشترک و اصول مهم هستند که بایستی برآورد ساخت".

دبیر کل سازمان ملل با تأیید تعهد سازمان ملل به اصول اساسی حقوق بشر و آزادی، بر ضرورت احترام به حق برگزاری تظاهرات و تجمع مسالمت آمیز، آزادی مطبوعات و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرید. وی همچنین گفت که اعمال بیش از حد زور علیه تظاهرات کنندگان غیر قابل قبول است و همه طرفها را به خویشتنداری فرا خواند.

بان کی مون بیان کرد: "سازمان ملل از سران کشورهای منطقه و سراسر جهان خواست به دقت به صدای مردم گوش فرا دهند و به آرمانهای مشروع آنان احترام بگذارند".

او با بیان اینکه وضع موجود مستلزم انجام اصلاحات و نه سرکوبی است، اضافه کرد، پیشرفت ثابت در جایی ممکن است که مردم در قدرت حضور دارند و مقامات دولتی پاسخگوی نمایندگان منتخب مردم هستند.

بان کی مون با اشاره به مسئله مصر، از تعهدات مقامات رسمی مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در کشور استقبال کرد. وی افزودف این وعده ها باید جامه عمل بپوشد.

دبیر کل گفت که سازمان ملل طی سالهای طولانی به مشکلات موجود در جهان عرب که اکنون با این قدرت مطرح می شود، تأکید می کرد.

بان کی مون آمادگی سازمان ملل برای مساعدت به کشورها در اجرای دموکراسی و تحولات را تأیید کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency