تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران

عکس: تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران / ایران

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/ 21 اسفند/

اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرد و نام 9 نفر را به اتهام "نقض حقوق بشر" در لیست سیاه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری ترند از خبرگزاری فرانسه، این دور از تحریمها از اتحادیه اروپا خواسته است که تمامی دارایی های این افراد در اتحادیه ضبط شود.

هم اکنون 87 ایرانی در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد. تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه افراد جدید و همچنین تمدید یکساله تحریمهای قبلی علیه افراد دیگر قرار است از 13 مارس، دو روز دیگر به اجرا گذاشته شود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency