دکترعبدالله: انتخابات مجدد کرزی مبنای قانونی ندارد

عکس: دکترعبدالله: انتخابات مجدد کرزی مبنای قانونی ندارد / افغانستان

عبدالله عبدالله وزير خارجه سابق و رقيب اصلي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در رقابت هاي انتخاباتي که از شرکت در دور دوم اين انتخابات خودداري کرد روز چهارشنبه گفت انتخاب دوباره کرزي مبناي قانوني ندارد.
عبدالله که در دور اول انتخابات رياست جمهور به همراه کرزي به دور دوم راه يافت يکشنبه با اعلام اينکه تقلب هاي گسترده که دور اول انتخابات را لکه دارد در دور دوم نيز تکرار خواهد شد، از شرکت در دور دوم انتخابات خودداري مي کند.
کميسيون مستقل انتخابات افغانستان که مسئول برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن است و گفته مي شود به کرزي نزديک است، پس از کناره گيري عبدالله، با لغو دور دوم انتخابات ، کرزي را پيروز اين انتخابات معرفي کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نخستين نطق عمومي پس از اعلام نتايج انتخابات گفت: انتخاب مجدد کرزی مبناي قانوني ندارد و دولتي که قدرت را بر مبناي تصمیم کمیسیون انتخابات در اختيار مي گيرد نمي تواند مشروعيت داشته باشد.صدای افغان

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency