وزارت خارجه گرجستان از ارزیابی روند خروج نظامیان روسیه از یک روستای اشغالی خودداری میکند

گرجستان، تفلیس، 26 مهر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/ وزارت خارجه گرجستان از ارزیابی روند خروج نظامیان روسیه از روستای اشغالی "پروین" خودداری کرد.

نینو کالاندادزه معاون وزیر امور خارجه گرجستان امروز در نشست خبری خود گفت: هنوز نمتیوان روند خروج نظامیان روسیه از این منطقه را ارزیابی کرد. هنوز معلوم نیست که نظامیان روسیه قصد برگشت مجدد به این منطقه را نداشته باشند. در موارد نظیر همین در گذشته نظامیان روسیه مجدداً به منطقه بازگشته اند.

وی تصریح کرد: هم اکنون در روستای پروین فعالیت خیلی ضعیف نظامیان روسیه دیده میشود. نمیتوان گفت که این روند چه نتیجه خواهد داشت. اگر اشغالگران قصد واقعی جهت خروج از این منطقه را داشته باشند، این یک امر شایسته تقدیر خواهد بود. لاکن موفقیت نهایی در هنگام اجرای روسیه به تعهدات قرارداد آتش بس خواهد بود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency