دولت آمریکا: گرجستان یکی از کشورهای مبارز فعال با تجارت انسان هست

عکس: دولت آمریکا: گرجستان یکی از کشورهای مبارز فعال با تجارت انسان هست / گرجستان

گرجستان، تفلیس، 25 خرداد/ "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/ در گزارش سالانه دولت آمریکا در مورد مبارزات جهانی با تجارت انسان آمده است: گرجستان یکی از کشورهای مبارز فعال با تجارت انسان هست.

در این گزارش همچنین بیان شده است: در سالهای اخیر مبارزات با تجارت انسان در گرجستان شدت گرفته و بودجه ویژه ای بدین منظور تخصیص یافته است. برای حمایت از قربانیان تجارت انسان نیز صندوق ویژه ای در این کشور تاسیس شده است.

در ادامه این گزارش توصیه هایی برای فعالیت آینده این صندوق ویژه داده شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency