حزب حاکم در انتخابات محلی گرجستان لیدر است

عکس: حزب حاکم در انتخابات محلی گرجستان لیدر است / گرجستان

گرجستان، تفلیس، 10 خرداد / "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/

بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان هم اکنون  حزب حاکم با 68.94 درصد آرا لیدر است.

درصد آرای احزاب دیگر عبارتند از :

" جنبش دموکرات مسیحی" -10.2 درصد

"ائتلاف برای گرجستان"- 7.8 درصد

گشورای ملی" - 6.74 درصد

"توپادزه-صنایع"-  4.6 درصد
"حزب دموکرات" - 0.78 درصد
"آینده گرجستان" -  0.75 درصد
"حزب ملی دموکرات ها"-0.7 درصد

ایوانیشویلی-دموکراسی مردم" - 0.7 درصد
"کشور ما" - 0.1 درصد
"اتحاد مردم کل گرجستان" - 0.4 درصد
"حزب ملی رادیکال کل گرجستان" -0.5 درصد
"آزادی"-  0.49 درصد

"مامولاشویلی" - 0.4 درصد

"اتحادیه ورزشکاران گرجستان"- 0.03 درصد

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency