کاترین اشتون از انتصاب نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا در امور قفقاز جنوبی استقبال کرد

عکس: کاترین اشتون از انتصاب نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا در امور قفقاز جنوبی استقبال کرد / آذربایجان

آذربایجان، باکو، 4 شهریور، خبرگزاری "ترند"/ خانم کاترین اشتون رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا از انتخاب "فلیپ لفورت" بعنوان نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا در امور قفقاز جنوبی استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری "ترند"، "فلیپ لفورت" بعنوان نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا در امور مناقشات قفقاز جنوبی تعیین شده است.

"فلیپ لفورت" از اول ماه سپتامبر بجای "پتر سمنبی" بعنوان نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا در امور قفقاز جنوبی آغاز به فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از اتحادیه اروپا، خانم اشتون در این مورد بیان کرد که انتخاب "فلیپ لفورت" بعنوان نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا در امور قفقاز جنوبی باعث افزایش نقش اتحادیه اروپا در این منطقه حساس قفقاز جنوبی خواهد شد.

وی "فلیپ لفورت" را بعنوان یک دیپلومات با تجربه ارزیابی کرده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency