رئیس جمهور ترکیه: ترکیه منتظر عذرخواهی و پرداخت غرامت اسرائیل بعلت حمله به کاروان آزادی است

عکس: رئیس جمهور ترکیه: ترکیه منتظر عذرخواهی و پرداخت غرامت اسرائیل بعلت حمله به کاروان آزادی است / ترکیه

آمریکا، نیویورک، 02 مهر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: آ. پریوالوف/

عبدالله گل رئریس جمهور ترکیه گفت که کشورش منتظر عذرخواهی و پرداخت غرامت اسرائیل به خانواده های اتباع ترکیه که در حمله نیروهای ویژه اسرائیلی به "کاروان ناوهای آزادی" کشته شده بودند، میباشد.

عبدالله گل امروز در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که ترکیه همه شواهد و قرائن دایر بر رسیدگی به این حادثه را که بر پایه این بتوان موفق به رعایت مفاد سند اصلی سازمان ملل- قطعنامه حقوق بشر- شد، بدست خواهد آورد.  

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency