خاورمیانه و ترکیه

عکس: بازار گاز عراق برای ایران / ایران

بازار گاز عراق برای ایران

12 ژوئیه 2017, 11:25

2 میلیارد یورو امضا شده و ساخت این نیروگاه نیز آغاز شده است. این شرکت ایرانی، نیروگاه‌های صدر بغداد و نجف را نیز ساخته و تحویل عراق داده است. صادرات برق ایران و تاثیر آن بر فروش گازایران در سال‌های...