وزیر خارجه ترکیه: نتایج رفراندوم تاثیر مثبتی بر مذاکرات با اتحادیه اروپا خواهد داشت

عکس: وزیر خارجه ترکیه: نتایج رفراندوم تاثیر مثبتی بر مذاکرات با اتحادیه اروپا خواهد داشت / ترکیه

بگزارش TRT Russian، احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که نتایج رفراندوم برگزار شده روز یکشنبه در ترکیه چشم اندازهای کشور، مربوط به عضویت در اتحادیه اروپا را تقویت خواهد کرد. به گفته وزیر امور خارجه، این اصلاحات قانون اساسی که از سوی مردم پذیرفته شده، تاثیر مثبت قابل توجهی خود را بر روند مذاکرات خواهد داشت.

با توجه به بیانات کتبی وزیر خارجه ترکیه، داوود اوغلو گفت که تغییر ایجاد شده در قانون اساسی به ترکیه اجازه میدهد به پیشنهادات و مقررات ذکر شد در چهار چوب مذاکرات با اتحادیه اروپا، عمل کند.

داوود اوغلو افزود، "تصویب بسته اصلاحیه قانون اساسی از لحاظ تحکیم دموکراسی در ترکیه مهم است".

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین افزود: "پیشرفت موجود در روند دموکراتیک شدن ترکیه، همچنین بر گزارشی که از سوی کمیسیون اروپا در آینده نزدیک ارائه خواهد شد، تاثیر مثبت خود را نشان خواهد داد و به این ترتیب نقش مهمی در پیشرفت روند مذاکرات خواهد داشت. لازم به ذکر است که نتیجه رفراندوم  بار دیگر حمایت مردم را از روند ایجاد اصلاحات دموکراتیک نشان داد".

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency