آشتون بعد از ماه نوامبر هم مسئول مذاکره با ایران خواهد بود

عکس: آشتون بعد از ماه نوامبر هم مسئول مذاکره با ایران خواهد بود / ایران

آذربایجان، باکو ، خبرگزاری ترند/

کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول گروه مذاکره کننده هسته ای شش قدرت جهانی با ایران بعد از ماه نوامبر نیز مسئول مذاکره هسته ای با ایران باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آشتون ماه نوامبر که جای خود را بعنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به فرد دیگری خواهد داد، همچنان به نیابت از شش قدرت جهانی، مسئول مذاکرات هسته ای با ایران باقی خواهد ماند.

ایران و گروه 5+1 هم اکنون بر سر تفاهم هسته ای نهایی در حال مذاکره هستند و تا 24 نوامبر (3 آذرماه) سعی خواهند کرد که به تفاهم بلندمدت هسته ای دست یابند، اما اگر طرفین به توافق نرسیدند و مدت مذاکرات تمدید شد، آشتون ماموریت خود را بعنوان مسئول مذاکرات با ایران ادامه خواهد داد.

رویترز از قول آشتون 28 مهرماه گزارش داده است که «تا زمانی که تفاهم حاصل شود، ماموریت خود را ادامه خواهد داد».

تفاهمنامه موقف هسته ای آذرماه سال گذشته میان ایران و شش قدرت جهانی حاصل و از 30 دی ماه به مدت 6 ماه به اجرا گذاشته شد. در پی عدم توافق بر سر تفاهم جامع هسته ای، این توافق 4 چهار ماه دیگر تمدید شد و اگر توافق جدیدی حاصل نشود، احتمالا دوباره تمدید خواهد شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency