سفیر قرقیزستان: نظامیان آمریکایی تا 20 ماه اوت پایگاه هوائی مناس را ترک خواهند کرد

عکس: سفیر قرقیزستان: نظامیان آمریکایی تا 20 ماه اوت پایگاه هوائی مناس را ترک خواهند کرد / قرقیزستان

رائم گل آتا کوراو سفیر قرقیزستان در روسیه به گزارشگر اتار- تاس گفت: چنان که برنامه ریزی شده است نظامیان آمریکایی تا 20 ماه اوت پایگاه هوائی مناس واقع در بشکک را ترک خواهند کرد.                                           

سفیر گفت: در حال حاضر بین آمریکا و قرقیزستان در بارۀ مناس مذاکراتی انجام نمی شود.

کورمانبگ باکواف رئیس جمهور قرقیزستان امسال هنگام سفر به مسکو خبر بسته شدن پایگاه هوائی مناس را مطرح کرده و گفته بود علت این امر وابسته به پرداخت نشدن تضمینات لازم در برابر استفاده آمریکا از آن پایگاه و اعلام نارضایتی مردم از اقامت سربازان آمریکایی در قرقیزستان است. در 19 ماه فوریه پارلمان قرقیزستان نقض قرارداد با آمریکا را حمایت کردند. فردای آن روز باکی اف دستور داد که نظامیان آمریکایی باید تا 20 ماه اوت پایگاه هوائی مناس را ترک بکنند.

اما جف مرلّ سر دبیر مطبوعاتی  وزارت دفاع امریکا در 28 آوریل به خبرنگاران گفت: مذاکرات ما با قرقیزستان ادامه دارد و امیدواریم که در آیندۀ نزدیک بتوانیم برای استفاده از پایگاه هوائی مناس با قرقیزستان تفاهم کنیم.

فابل ذکر است که پایگاه هوائی مناس هنوز هم به فعالیت معمولی خود ادامه می دهد .

 

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency