نگاهی به تجارت خارجی ایران با آسیای میانه و قفقاز

عکس: نگاهی به تجارت خارجی ایران با آسیای میانه و قفقاز / آذربایجان

دالغا خاتین اوغلو، مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری ترند/

صادرات ایران به کشورهای آسیای مرکزی در اولین ماه سال جاری خورشیدی نسبت به دور موافق آن در سال گذشته افزایش یافته، اما نسبت به اسفندماه کاهشی محسوس داشته است.

آخرین آمار ماهانه گمرک ایران نشان می دهد که ایران طی ماه فروردین 84.5 میلیون دلار کالای غیرنفتی به 5 کشور آسیای مرکزی فروخته است که نسبت به دو موافق آن در سال گذشته 9.2 درصد افزایش یافته است. اما همین رقم نسبت به صادرات ایران در ماه اسفند به آسیای مرکزی کاهشی 57 درصدی را شاهد بوده است.

گزارش گمرک از صادرات ایران به کشورهای آسیای مرکزی؛ داده ها بر اساس ارز دلار نوشته شده است.

کشور

فروردین 92

فروردین 91

اسفند 91

سال 91

سال 90

ترکمنستان

54,246,605

46,900,047

82,372,549

749,114,979

532,502,290

تاجیکستان

16,338,693

20,745,356

30,286,997

263,079,257

194,964,008

قزاقستان

8,512,360

5,473,819

20,421,068

135,245,216

84,519,403

ازبکستان

3,534,334

3,476,269

8,513,915

91,725,193

76,309,424

قرقیزستان

1,912,987

1,417,722

4,985,738

43,259,593

40,101,798

جمع

84,544,979

78,013,213

146,580,267

1,282,424,238

928,396,923

صادرات ایران در سال گذشته به کشورهای آسیای مرکزی نسبت به سال 90 نیز 7.3 درصد افزایش یافته است.

گزارش گمرک ایران از واردات از کشورهای آسیای مرکزی؛ بر اساس ارز دلار

کشور

فروردین 92

فروردین 91

اسفند 91

سال 91

سال 90

ترکمنستان

12,459,428

2,483,620

14,925,334

110,952,913

136,358,158

تاجیکستان

4,778,497

-

3,491,948

35,045,883

-

قزاقستان

1,386,406

22,659,574

11,208,101

186,479,922

135,723,231

ازبکستان

4,778,497

12,442,647

9,571,120

169,027,267

137,873,799

قرقیزستان

412,759

-

697,338

5,730,734

-

جمع

23,815,587

39,893,841

507,236,719

ایران در فروردین ماه سال جاری 23.8 میلیون دلار واردات غیر نفتی از کشورهای آسیای مرکزی داشته است که نسبت به اسفند ماه سال 91 با کاهشی 60 درصدی مواجه شده است.

ایران در سال گذشته کلا 4.5 میلیارد متر مکعب گاز نیز از ترکمنستان خریداری کرده، در حالی که این رقم در سال 90 حدود 12 میلیارد متر مکعب بود.

ایران در فرودین ماه سال جاری همچنین 45 میلیون دلار صادرات به سه کشور قفقار داشته است که هم نسبت به دور موافق آن در سال گذشته (11 درصد) و هم نسبت به اسفندماه (32 درصد) کاهش داشته است.

صادرات ایران به قفقاز، بر اساس ارز دلار

کشور

فروردین 92

فروردین 91

اسفند 91

سال 91

سال 90

آذربایجان

30,905,100

37,163,023

43,561,440

504,093,357

464,410,161

ارمنستان

7,268,572

9,428,890

11,957,055

122016446

107,713,572

گرجستان

7,346,614

4,349,821

10,503,250

108,769,660

67,506,299

جمعه

45,520,286

50,941,734

66,021,745

734,879,463

639,630,032

واردات ایران از قفقاز، بر اساس دلار

کشور

فروردین 92

اسفند 90

سال 91

آذربایجان

1,876,183

3,876,584

45,326,604

ارمنستان

543,613

2,711,744

32,100,484

گرجستان

794,710

5,175,958

38,902,514

جمعه

3,214,506

11,764,286

116,329,602

ایران طی فروردین ماه مجموعا 3.2 میلیون دلار واردات و 45.52 میلیون دلار صادرات با کشورهای قفقاز داشته است. واردات ایران از قفقاز در فروردین ماه 360 درصد نسبت به اسفندماه کاهش نشان می دهد.

ایران کلا در ماه فوریه حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که نسبت به دور مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است. واردات ایران نیز در ماه فروردین حدود 2 میلیارد دلار بوده است که نسبت به فروردین 91 حدود 39 درصد کاهش داشته است.

ایران سال گذشته 32.45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بعلاوه 9 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی) و 53.34 میلیارد دلار واردات داشته است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency