شهروند ازبکستان در قزاقستان به اتهام حمل و نقل هروئین به 15 سال زندان محکوم شد

عکس: شهروند ازبکستان در قزاقستان به اتهام حمل و نقل هروئین به 15 سال زندان محکوم شد / قزاقستان

آذربایجان، باکو، 14 مرداد، خبرگزاری "ترند"/ شهروند ازبکستان در قزاقستان به اتهام حمل و نقل 874.5 گرم هروئین به 15 سال زندان محکوم
شد.

به گزارش خبرگزاری "ترند" به نقل از CA-News ، یک شهروند ازبکستان در شهر "پاولودار" قزاقستان به اتهام حمل و نقل هروئین به 15 سال زندان محکوم
شد.

دادگاه شهر "پاولودار" قزاقستان تبعه ازبکستان را به اتهام خرید، ذخیره سازی و حمل و نقل غیر قانونی هروئین محکوم کرد. ولی، متهم با رد تمام اتهامات، خواستار مترجم زبان ترکمنی شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency