سازمان ملل متحد خواستار تضعیف محاصره نوار غزه از اسرائیل شد

عکس: سازمان ملل متحد خواستار تضعیف محاصره نوار غزه از اسرائیل شد / سازمان ملل متحد

بنا به گزارش "مولدپرس" سازمان ملل متحد و سازمان انساندوستانه از اسرائیل خواستار تضعیف محاصره نوار غزه برای بازسازی شبکه فاضلاب ، آب و انتقال بارهای ضروری شده اند.
سازمانهای بین المللی از وخامت اوضاع شبکه آبرسانی و مشکلات بهداشتی در اسرائیل نیز نگران میباشند.
روزانه 50-80 میلیون لیتر فاضلاب به دریای مدیترانه ریخته میشود و شبکه آبرسانی و تصفیه آب تخریب شده است.
ماکسل گیلارد هماهنگ کننده مسائل انساندوستانه سازمان ملل متحد عقیده دارد که، برای حل این مشکل همکاری کامل با اسرائیل ضروری میباشد.
اوضاع در نوار غزه بعد از حمله آخر اسرائیل در دکابر سال گذشته رو به وخامت گذاشته است. تمامی ساختارهای اداری، از جمله مناطق کمکهای انساندوستانه تخریب شده بود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency