توریستهای ایرانی دومین جایگاه را در میان گردشگران خارجی آجارستان گرجستان دارند

عکس: توریستهای ایرانی دومین جایگاه را در میان گردشگران خارجی آجارستان گرجستان دارند / اجتماعی

گرجستان، تفلیس، 11 مرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ن. کرتسخالیا/ گردشگران ایرانی در رده توریستهای خارجی به آجارستان گرجستان در جایگاه دوم قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری "ترند"، سازمان جهانگردی آجارستان گرجستان آمار سفر گردشگران خارجی به آجارستان در ماه ژوئیه را اعلام کرد. در این مدت 13217 گردشگر از ترکیه، 4012 گردشگر از ایران و 3203 گردشگر از آذربایجان به آجارستان گرجستان سفر کرده اند.

در ماه ژوئیه سال جاری جمعاً 130483 گردشگر خارجی به گرجستان سفر کرده اند. آمار آنها نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 74.7 درصد افزایش یافته است.

در ماه ژوئیه سال جاری فقط 371576 گردشگر خارجی به آجارستان گرجستان سفر کرده اند. آمار آنها هم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 63.9 درصد و در مقایسه با دوره مشابه سال 2009 نیز 38 درصد افزایش یافته است.

بنابر همین گزارش، در ماه ژوئیه سال 2010 حدود 237457 گردشگر خارجی و در ماه ژوئیه سال 2009 هم 94752 گردشگر خارجی به جمهوری خودمختار آجارستان سفر کرده اند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency