اعتصاب غذای شهروند ایرانی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در گرجستان

عکس: اعتصاب غذای شهروند ایرانی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در گرجستان / اجتماعی

گرجستان، تفلیس، 4 مرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ن. کرتسخالیا/ "امید ایل زادی" که از ایران گریخته است، در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در گرجستان دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش خبرگزاری "ترند"، "امید ایلزادی" که به خاطر عقاید سیاسی و مذهبی در ایران مورد تعقیب قرار گرفته است، خواستار اعطای پناهندگی به وی از سوی دولت گرجستان شد. "امید ایل زادی" در چارچوب رژیم بدون ویزا بین گرجستان و ایران، وارد تفلیس شده است.

این شهروند ایرانی در کوچه در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شهر تفلیس اقامت می کند.

"امید ایلزادی" در روز 8 ماه می وارد گرجستان شد. مدت اقامت قانونی وی در گرجستان در روز 10 ژوئیه به پایان رسیده است. اگر وی پناهندگی در یافت نکند، به ایران باز خواهد گشت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency