خودداری رئیس جمهور ازبکستان از شرکت در جلسه غیر رسمی کشورهای عضو سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی

عکس: خودداری رئیس جمهور ازبکستان از شرکت در جلسه غیر رسمی کشورهای عضو سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی / سیاست

قزاقستان، آستانه، 19 مرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: آ. مارات اف/ رئیس جمهور ازبکستان از شرکت در جلسه غیر رسمی کشورهای عضو سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری "ترند"، "نیکولای بوردوژا"، دبیر کل سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی، امروز پس از دیدار خود با وزیر خارجه قزاقستان، بیان کرد که " اسلام کریموف"، رئیس جمهور ازبکستان از شرکت در جلسه غیر رسمی کشورهای عضو سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی خودداری کرد.

"نیکولای بوردوژا" گفت: "پیش از این رئیس جمهور ازبکستان خواسته خود را برای شرکت در جلسه غیر رسمی کشورهای عضو سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی اعلام کرده بود. ولی، وی به تازگی از شرکت در این جلسه خودداری کرد".

به گفته "نیکولای بوردوژا"، در جلسه غیر رسمی که در شهر آستانه بر گزار شود، مسائل مربوط به ایجاد سیستم تامین امنیتی در آسیای مرکزی و روند اجرای آن مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency